Kommune

En række kommuner over hele landet over, har allerede set gevinsten ved SMS-service.dk.

Fleksibiliteten i systemet gør det muligt at skræddersy en effektiv kommunikationskanal, som er tilpasset den enkelte kommunes ønsker og krav.

Se udvalgte referencer nedenfor:

• Odense Kommune

 

 

Borgerne modtager en personlig SMS besked, når gravearbejde, asfaltering, 
lyskrydsændringer eller andet vejarbejde rykker til lokalområdet. 

• Fanø Kommune

 

Kommunen er proaktive i varslingen af stormflod til borgere der har særlig
risiko for 
oversvømmelse.


• Silkeborg KommuneKommunen har brugt SMS-service i forbindelse med kampagnen beSTEM, 
som havde 
 til formål at få yngre til at stemme til kommunalvalg.   

• Thisted Kommune

 

Kommunen bruger SMS-service.dk til advisering af afhentning af renovation, 
ændring i tømmedag, når renovationsbiler er brudt sammen, eller ikke
kan komme 
frem grundet sne. 

• Københavns Kommune

 

Kommunen har flere gange brugt SMS-service.dk til informationer om lukning
mm. 
i forbindelse med maraton.

• Næstved Kommune

 

Kommunen tilbyder en SMS-service i direkte integration med vandløbs GIS
fra Orbicon, som automatisk udsender SMS til lodsejerne og andre interessenter,
når der foretages grødeskære på et vandløb.

 

 

"Torvegade er lukket for biler fra kl. 16-22 på grund af Open by Night. Du skal derfor parkere i sidegaderne. Hilsen Kommunen"

•   SMS-service.dk gør det muligt for landets kommuner at kommunikere hurtigt og præcist til udvalgte borgere via SMS.

•   Det tager kun ganske få minutter at målrette en information, som rammer 85 procent af borgerne i en specifik målgruppe
     eller et bestemt område. 

•   Du kan sågar se, hvem der har modtaget og hvem der ikke har modtaget dit budskab i forbindelse med en udsendelse.


"Hey - har du husket at stemme?"

•   Det er oplagt at bruge SMS-service.dk til at informere berørte borgere i
     forbindelse med større kulturarrangementer, anlægsarbejde,
     arbejdsnedlæggelse, begivenheder som forstyrrer borgernes daglige rutiner,
     og hvor det er rart for borgerne, at de er informeret. 

•   SMS-service.dk kan også bruges i forbindelse med oplysningskampagner.
     Eksempelvis brugte Silkeborg Kommune SMS-service.dk til at minde
     kommunens unge vælgere om, at de skulle stemme til kommunalvalget.
     Stemmeprocenten steg med hele 12 %.

Hurtig og præcis information til kommunens borgere

 

SMS-service.dk giver blandt andet adgang til følgende funktioner og fordele:


➤     Online system med login 

➤     Dagligt opdateret database med samtlige danske mobilnumre fra mere end 100 teleselskaber

➤     Alle borgere informeres på få minutter. Systemet har samlet kapacitet til at nå 500.000

        mobiltelefoner. 

➤     Stor valgfrihed: Send beskeder til alle boliger, gå målrettet efter en enkelt opgang eller udvælg den enkelte beboer

➤     Automatisk rapport over alle boliger, for både dem der har modtaget beskeden og for dem der ikke har. Derved

        har du en oversigt over, hvor de traditionelle informationsbreve eller opslag forsat skal benyttes som supplement. 

➤     Mulighed for at til-/afmelde mobilnumre via et modul på egen hjemmeside, for at sikre at borgerne kan tilmelde 

        hemmelige mobilnumre og arbejdstelefoner. Du kan også slette f.eks. børns telefonnumre fra listen under samme

        modul.

➤     SMS beskederne er gratis for modtagere. 

➤     Metoden med at sende SMS beskeder er fuldt lovligt ifølge Datatilsynet, når du har en kunderelation til modtageren,
        og en berettiget interesse samt et faglift formål med informationen. 

➤     Borgeren har mulighed for at tilknytte en e-mailadresse og dermed også modtage dine oplysninger pr. mail.