Smart funktion sparer vandforsyninger for tid

 

Thisted Vand har stor gavn af SMS-Services driftsrapportering, når de skal indberette performancetal til Miljøstyrelsen.

 

Den årlige Performance Benchmarking-rapport kan være en tidskrævende opgave for de danske vandforsyninger.

 

Her skal alle, som lovmæssigt er omfattet af Vandsektorloven, indberette en række tal inden for i alt fem områder. Det omdanner Miljøstyrelsen til en rapport, der viser effektiviteten hos de forskellige vandforsyninger.

 

Men heldigvis er der lidt hjælp at hente på SMS-Services administrationsside. Med funktionen driftsrapportering kan vandforsyningerne finde en del af de tal, som skal indberettes inden for Forsyningssikkerhed-området.

 

- Performance Benchmark er en stor og vigtig opgave, så det er rart, at noget af det kan gøres let, siger Anita Kock Laursen, som er projektmedarbejder i Thisted Vand.

 

Bruger kun fem minutter om måneden

 

Når vandforsyningerne sender SMS’er til deres kunder om vandafbrydelser, registreres varigheden og antal berørte BBR-enheder i vores system. Ud fra det genereres der automatisk en driftsrapport, som indeholder en række af de tal, der skal bruges til Performance Benchmarking.

 

- Det gør det dejligt nemt for os. Vi behøver ikke sidde med fysiske ark og lommeregnere, men kan egentlig bare trække de tal, vi skal bruge, siger Anita Kock Laursen.  

 

Dog kan der være enkelte afbrydelser, som har varet kortere eller længere tid end først antaget. Her har Thisted Vand fundet en effektiv måde at rette tallene på løbende.

 

- Hver måned sætter jeg mig sammen med vores driftsleder og løber tallene igennem. Så fortæller han mig, hvis der skal ændres på varigheden af afbrydelserne. Det tager maksimalt fem minutter, og så er vi sikre på, at alle tallene er korrekte, siger Anita Kock Laursen og kalder driftsrapporteringen for en stor hjælp.

 

Til maj skal de vandværker, som er omfattet af vandsektorlovens § 2 stk. 1, igen indberette performancetal til Miljøstyrelsen.

 

Hvis du og dit team har brug for hjælp til vores driftsrapportering, er I mere end velkommen til at kontakte os.