Hvad kan vi gøre for din branche?


Blue Idea har udviklet SMS-Service.dk, der fungerer som et skræddersyet kommunikationsværktøj til en lang række brancher og virksomheder.

Hvor omfattende og præcis distribution af information er vital for virksomhedens serviceniveau, sikrer SMS-Service en effektiv og hurtig kontakt med forbrugere, borgere, beboere og medarbejdere.

Læs mere om SMS-Service.dk ved at klikke her, eller udforsk hvad servicen kan tilbyde lige netop din branche.

Kommune

Hurtig distribution af information til borgerne er essentielt. Læs om hvad vi kan gøre for at holde borgerne ajour med byplanlægningen og valg i Danmark.

Fjernvarme

Driftsforstyrrelser og planlagt vedligeholdelse berører dagligt kunderne. Læs om hvordan I kommer klager i forkøbet og holder husstandene opdateret.

Multiforsyning

Læs om hvad vi kan gøre, for at forbedre kundeservicen og arbejdsprocesser hos multiforsyninger.

Vandforsyning

Afbrydelser har konsekvenser for de berørte forbrugere. Læs om hvad vi kan gøre, for at hjælpe med hurtigt information ud til husstande.

Elforsyning

Se hvordan vi kan hjælpe elforsyninger med distribution af information ved driftsforstyrrelser mv. samt til Info Portalen fra Dansk Energi

Boligselskab

Læs om hvad vi kan gøre for at forbedre servicen og kommunikation hos boligforeninger mm. Alt fra beboermøder, trappevask og storskraldsordninger.

Renovation

Se hvad vi kan gøre for at styrke kommunikationen mellem borgere og renovationsvirksomheder.

Anden branche

Vi hjælper en håndfuld andre brancher med at kommunikere med forbrugere og borgere, og vi leder altid efter nye udfordringer. Læs om flere kundecases her.

Kommune

 

En velfungerende og serviceminded kommune afspejles i kontakten med borgerne og deres involvering i projekter og dagligt arbejde der direkte berører borgeren. Med mange ansvarsområder og forpligtelser, kræver det tit omfattende eller begrænset distribution af notifikationer og servicemeddelelser.

renovationRenovation og skemalægning

Ved afhentning af affald, storskrald osv. kan notifikationer heraf til borgere eller viceværter spare tid og frustrationer. Med SMS-Service.dk kan du nemt skemalægge faste udsendelser dag for dag, uge for uge og måned for måned.

Vejarbejde og drift


Asfaltarbejde og andet vedligeholdelse har stor indflydelse på borgernes hverdag. SMS-Service.dk mange udvælgelsesmetoder gør det nemt at informere specifikke gader eller husstande. Ingen kontaktoplysninger påkrævet.

Arrangementer og byliv

Begræns klagemængden ved støj og informer om ændret vejforløb ved store offentlige arrangementer. Med SMS-Service.dk er det nemt at udvælge et begrænset geografisk område der vil være påvirket, og derved informere alle husstande heraf.

Intern kommunikation

Med SMS-Service.dk interne modtagerlister, er det nemt at formidle beskeder, arbejdsopgaver og akut information il specifikke afdelinger eller personer.

Læs mere om muligheden for dig som kommune at anvende SMS-Service her.

Fjernvarme

 

Ved lukning af fjernvarme eller dårlig udnyttelse af varme, er det vigtig med tæt kontakt med forbrugerne. Undgå klager og frustration ved at holde husstandene informeret om planlagt rørarbejde, brud på vandnettet eller dårlig udnyttelse af varme i husstanden.


Måleraflæsninger

En venlig påmindelse eller en rykker for aflæsning af varmemålere er nemt og hurtigt med SMS-Service. Dit kundekartotek integreres smertefrit med SMS-Service.


Driftsforstyrrelser

Med SMS-Service.dk kan dine beskeder til driftsforstyrrelser nemt integreres med dit website og Facebook.

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

Læs mere om muligheden for dig som forsyningsselskab at anvende SMS-Service her.

 

Multiforsyning

Dødsfald og restgæld

Med SMS-Service.dk's integreret Statstidende, får du besked om eventuelle dødsfald i din kundedatabase. Derved undgår du ubetalte regninger.

Drift og informationsstrøm

Ved enhver driftforstyrrelse kan du underrette de relevante borgere direkte via SMS-Service.dk, samtidig med at du offentliggøre det på dit website eller Facebook.

Status og proces

Med SMS-Service.dk status funktion, kan du få overblik over husstande der har været berørt af driftforstyrrelser via et kort, og hvilke husstande der har modtaget driftbeskeden eller omvendt. 

Læs mere om muligheden for dig som forsyningsselskab at anvende SMS-Service her.

 

Vandforsyning

 

 

Kontakt med forbrugeren

Ved forurening af drikkevand eller driftsforstyrrelser, er det vigtig med tæt kontakt med forbrugerne. Mangel på vand er tit frustrerende situationer som medfører mange klager. Disse kan undgås, ved at holde husstandene informeret om planlagt rørarbejde eller brud på vandnettet.

 

 

Udvælgelse af berørt område

Via SMS-Service.dk's mange udvælgelsesmetoder af adresser, er det nemt at præcisere sin information til relevante forbrugere og husstande ved f.eks. et lokalt nedbrud af vandforsyningen.


Dokumentation af drift

 Med SMS-Service.dk kan du i overensstemmelse med lovgivningen dokumentere hvor, hvornår og i hvor lang tid specifikke områder eller husstande har været påvirket af driftforstyrrelser.

Læs mere om muligheden for dig som forsyningsselskab at anvende SMS-Service her.

 

Elforsyning

 


Gadelys og fejlmelding

Involver borgerne i indrapportering om fejl. Med SMS-Service.dk's fejlmeldingssystem er det nemt at administrere defekte lygtepæle og distribuere information herom til de relevante personer. 

 


InfoPortal integration

SMS-Service.dk er fuldt integreret med Energi Danmark's InfoPortal.

 


Elnet og husstande

SMS-Service.dk gruppere din kundebase med stationer, udføringer, netstationer og kabelskabe. Det sikrer at de korrekte borgere får besked ved driftforstyrrelser.

Læs mere om muligheden for dig som forsyningsselskab at anvende SMS-Service her.

 

Boligorganisation

 

Som boligorganisation er det vigtigt at have tæt kontakt med beboerne - både administrationen og viceværten. Traditionel kommunikation som breve og sedler er tidskrævene og ineffektive. SMS-Service.dk gør det nemt at distribuere information og efterfølgende dokumentere og give overblik over ikke modtaget og omvendt. 


Eksempler på omdeling af information:

  • Vinduespolering
  • Håndværker adgang
  • Fra- og tilflyttersyn
  • Oprydning, møder og renovation

 

 

Læs mere om muligheden for dig som boligorganisation at anvende SMS-Service her.

 

Forsikring

 

Mange skader og forsikringssager kan undgås ved forebyggelse og information. Der bruges utallige mængder penge på sager, der kunne have været undgået ved det rette informering og vejledning. Som direkte advarsler eller en venlig påmindelse, kan du vejlede din kunder om hvordan de slipper uden om frustrationer og besværlige skadeforløb.

Vejrvarsling

SMS-Service.dk samarbejder med TV2 Vejret's vejrvarslings system, og kan pr. automatik advare dine kunder i specifikke områder om svære vejrforhold.

 

Skiftende årstider

Ved drastisk skiftende vejrforhold eller nye årstider, kan bl.a. glatføre uden vinterdæk og frostskader på rør undgås med den rette vejledning. 

Læs mere om muligheden for dig som forsikringsselskab at anvende SMS-Service her.

 

Anden branche 

 

Vi hjælper en håndfuld andre brancher med at kommunikere med forbrugere og borgere, og vi leder altid efter nye udfordringer. 

Kontakt os og vi kan snakke om mulighederne. Af andre brancher vi arbejder sammen med, kan bl.a. havne, entreprenører, kabel tv og politiske organisationer nævnes.

 

 

      

Læs mere om muligheden for dig som en anden branche at anvende SMS-Service her.