SMS-Service til boligselskaber

Nem og effektiv
information til beboerne

SMS-Service skaber tæt kontakt til beboerne

Tæt kontakt med beboere og viceværter

SMS-Service er et effektivt redskab, når boligselskaber skal kommunikere praktiske informationer til beboere og viceværter. Det kan være alt fra driftsforstyrrelser og renoveringsarbejde til flyttesyn og håndværkeradgang. 

Med mange informationer og flere afdelinger kan det være en stor og uoverskuelig opgave. I den forbindelse er breve og sedler ofte tidskrævende og ineffektive. Det koster ikke kun dyrebare ressourcer i jeres organisation, men efterlader også beboerne utilfredse på grund af for sen eller manglende information. 

Men med SMS-Service får I et værktøj, hvor I nemt og effektivt kan sende målrettede beskeder til berørte beboere. På den måde kan I fastholde et højt serviceniveau – og tage mange sure henvendelser i opløbet.

Et informationsredskab med mange muligheder

Hos Blue Idea har vi specialiseret os i kommunikation inden for boligorganisationer. Vi kender jeres branche og jeres behov, og vi har udviklet en række funktioner, som skaber ekstra værdi for jer. 

Med SMS-Service er det ikke kun let og intuitivt at sende vigtige servicebeskeder til udvalgte adresser. I kan også nemt se, hvem der har modtaget informationen, og hvem der ikke har – og dermed overveje, om der skal gøres en ekstra indsats. 

Med få klik får I samtidig mulighed for at sende beskeden ud på andre relevante platforme. Alt fra e-mail og hjemmeside til Facebook og ikke mindst e-Boks. På den måde øger I sandsynligheden for, at alle jeres beboere får den vigtige information.  

SMS-Service kan løse mange af boligselskabets udfordringer

Reparation og vedligehold

Hold beboerne opdaterede på reparation og vedligehold af ejendommen.

Driftsforstyrrelser

Send en hurtig SMS, når der lukkes for vandet, varmen, strømmen eller antennesignalet.

Til- og fraflytning

Undgå tvivl om tidspunkt for til- og fraflytningssyn ved at sende en påmindelse på SMS.

Aftaler og arrangementer

Opnå større tilslutning til oprydning, cykelindsamling og møder med en kort SMS.

Renovation

Giv beboerne besked, når der er afhentning af eksempelvis storskrald.

Intern kommunikation

Informér interne afdelinger og medarbejdere - og åbn op for dialog med funktionen SMS-Samtale.

Er du ikke beslutningstageren?

Vi har lavet en 1-sides folder om SMS-Service, som du kan dele med beslutningstageren i din virksomhed.

Gennem implementeringen af SMS-Service i vores lokale boligselskaber og -afdelinger, er det blevet muligt at øge servicen markant over for beboerne. De får nu en melding om, når vandet lukkes, hvis der er vrøvl med antennesignalet, eller når cykelstativet skal ryddes for gamle cykler. 

Samtidig er ejendomsfunktionen blevet mere effektiv. Der spares tid på omdeling af varslinger og på at besvare opringninger fra frustrerede beboere. Vores  håndværkere slipper ligeledes for at gå forgæves, fordi en beboer har glemt aftalen. hvilket sparer både tid og penge.

Blue Idea har stået for orientering om SMS-Service til boligselskaber og –afdelinger. De har deltaget på afdelingsmøder og forklaret, hvad tjenesten går ud på, og samtidig har de undervist de personer, der skal bruge løsningen. Derudover har de sørget for, at der ligger standardtekster klar, som ejendomskontorerne kan bruge – enten i den form, de har, eller som inspiration til nye SMS-tekster.

Dansk Almennyttigt Boligselskab

Jeanette press, kommunikationschef

Hold jeres beboere opdaterede og tilfredse

Vil du have en introduktion til SMS-Service - og jeres muligheder?

Hent GDPR-materiale

Mange tak for din interesse! 

Hent materialer

Mange tak for din interesse! 

Tak for din bestilling!