SMS-Service til kommuner

Hold borgerne opdaterede på vigtige situationer

Vejen til tilfredse kommuneborgere

Den nemme vej til tilfredse borgere

SMS-Service er et værdifuldt værktøj til servicemindede kommuner. Her er nemlig store krav til indragelse i projekter og dagligt arbejde, som berører borgerne og deres adresse. 

Det kan være alt fra asfaltarbejde og større arrangementer, som kan give støjgener og trafikale udfordringer i dele af kommunen.  Men det kan også være krisesituationer som ekstremt vejr, brande, giftudslip og lignende, hvor borgerne skal informeres med det samme. 

Med mange ansvarsområder og forpligtelser kan det virke som en uoverskuelig opgave at inddrage og opdatere alle borgere hele tiden. Men ikke desto mindre er det nødvendigt for at holde dem tilfredse – og undgå klager og vrede telefonopkald. 

Heldigvis har vi med SMS-Service gjort distributionen af information nem og effektiv for jer. På få minutter kan I sende en SMS til de berørte borgere  – uden at have oplysninger på dem.

Vær på forkant med vigtige begivenheder

SMS-Service kan anvendes til andet end akutte og planlagte hændelser i borgernes nærområde. 

Flere kommuner bruger værktøjet til at hæve valgdeltagelsen blandt borgere. Det gør de typisk ved at sende en SMS-påmindelse om, at det snart er tid til at stemme. Nogle benytter lejligheden til at fortælle, at det er vigtigt for demokratiet – i håb om, at de kan skubbe flere borgere mod stemmeboksene. 

Udover disse servicebeskeder fungerer tjenesten også godt i krisesituationer som coronapandemien. Her kunne kommunerne vejlede borgerne via SMS-Service og holde dem opdateret på, når smittetallet  var faretruende højt. 

Med andre ord er SMS-Service et nyttigt redskab, når kommuner hurtigt og effektivt skal sende vigtig information til borgerne. 

SMS eksempel kommuner

SMS-Service kan løse mange af kommunens udfordringer

Vejarbejde

Hold borgerne opdaterede på vejarbejde og lukkede veje nær deres adresse.

Offentlige arrangementer

Begræns klagemængden og informér om trafikale ændringer ved større offentlige arrangementer.

Valg

Hæv valgdeltagelsen i kommunen med en venlig påmindelse om at stemme.

Krisesituationer

Advar borgerne ved ekstremt vejr, giftudslip, brand, oversvømmelser og lignende.

Renovation

Giv borgerne en heads-up, når der afhentes skrald, så de husker at stille det ud til vejen.

Intern kommunikation

Informér interne afdelinger og medarbejdere - og åbn op for dialog med SMS-Samtale.

Er du ikke beslutningstageren?

Vi har lavet en 1-sides folder om SMS-Service, som du kan dele med beslutningstageren i din virksomhed.

For at styrke og supplere vores kommunikations- og serviceniveau til borgerne om, hvad vi går og arbejder med, anvender vi SMS-Service. 

Ved brug af tjenesten kommer vi hurtig og nemt ud til de borgere, informationen vedrører – og samtidig med den korte SMS-besked kan vi henvise til link på hjemmesiden, hvor borgeren får mere information. SMS-Service er et medie, der er indarbejdet i By- og Kulturforvaltningens strategi for kommunikation i projekter. 

Når vi bl.a. asfalterer om natten, gør vi brug af SMS-Service. Det har udløst positive tilkendegivelser fra beboerne på Facebook om, at det var rigtig godt, at få den besked på SMS, så de var bekendte med den støj, der eventuelt ville forstyrre nattesøvnen. 

Samarbejdet med Blue Idea fungerer rigtig godt og vi får hurtige besvarelser på vores henvendelser.

Odense Kommune

Annette Jakobsen, administrativ koordinator

SMS-Service er kommuners genvej til tilfredse borgere

Vil du have en gennemgang af vores tjeneste - og jeres muligheder?

Hent GDPR-materiale

Mange tak for din interesse! 

Hent materialer

Mange tak for din interesse! 

Tak for din bestilling!